Algemene Voorwaarden

Alle studenten en ouders worden geacht van deze voorwaarden op de hoogte te zijn.

Trainingen

 • Trainingen vinden plaats op de tijden en locaties die door ACE Martial Arts vooraf aan het seizoen bekend worden gemaakt via flyers op de balie en via de website www.ace-martialarts.nl.
 • ACE Martial Arts houdt zich het recht voor gedurende het seizoen wijzigingen aan te brengen in het trainingsschema.
 • Voor elke training moet gereserveerd worden middels de ACE App.

 

Uitrusting

 • Iedere deelnemer wordt aangemoedigd om zo snel mogelijk een goedgekeurde veiligheidsuitrusting aan te schaffen. Deelnemers zijn verplicht om een veiligheidsuitrusting aan te schaffen als zij bij de gevorderden trainen (na het behalen van de camouflage band). Voor deelnemers aan de Combat lessen is een goedgekeurde veiligheidsuitrusting verplicht.

 

Examens

o    De verschuldigde examengelden worden vooraf aan het examen kenbaar gemaakt aan de studenten.

 • Examengelden dienen voor het examen per pin of a contant te worden voldaan aan de balie of middels Ideal via de App.
 • Een student kan geen examen doen als hij/zij nog openstaande schulden heeft bij ACE Martial Arts.

 

Beeldmateriaal

 • Tijdens de lessen kan er foto en film materiaal vervaardigd worden. De studenten die deelnemen aan de lessen en hun ouder/verzorgers geven door deelname aan de les toestemming aan ACE Martial Arts om dit beeldmateriaal naar eigen inzicht te gebruiken voor promotionele doeleinden.

 

Lidmaatschap

 • Deelname aan de activiteiten geschiedt voor de duur van het contract. Indien hierna geen nieuw contract is afgesloten of is opgezegd, wordt het contract automatisch verlengd tegen dan geldende maand-prijzen. Een verlengd contract is per maand opzegbaar.

 

Betalingen

 • Het verschuldigde lesgeld wordt maandelijks geïncasseerd via automatische incasso.
 • De bedragen worden maandelijks afgeschreven in de eerste week van de maand.
 • Indien een automatische incasso wordt gestorneerd dient het lesgeld bij het eerstvolgende bezoek per pin of a contant te worden voldaan bij de balie.

 

Opzegging

 • Opzegging van de deelname aan de lessen en de automatische incasso dient per email te gebeuren naar ledenadministratie@ace-martialarts.nl. De student ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestiging van deze opzegging.
 • De opzegging dient minimaal 2 weken voor het einde van de lopende contractperiode  te zijn ontvangen.
 • De opzegging is definitief per het begin van de eerstvolgende maand na afloop van de lopende contracttermijn.

 


 

 

 

Lidmaatschap American Taekwondo Association (ATA)

 • Alle deelnemers aan de lessen van ACE Martial Arts worden geregistreerd bij de ATA. De kosten hiervoor zijn reeds opgenomen in de lesgelden.

 

Veiligheid

 • ACE Martial Arts doet er alles aan de lessen zo veilig mogelijk te verzorgen.
 • Aanwijzingen van de instructeurs dienen zorgvuldig te worden opgevolgd. Respect voor Instructeurs en medestudenten vormt een integraal onderdeel van de training bij ACE Martial Arts
 • De student heeft een eigen verantwoordelijkheid om eventuele fysieke beperkingen tijdig aan te geven.
 • Deelname aan de trainingen geschiedt geheel op eigen risico.

 

Risico

 • Deelname aan de lessen geschiedt voor eigen risico. De organisatie, noch individuen die voor de organisatie activiteiten verzorgen of aan activiteiten van de organisatie deelnemen, kunnen op eniger wijze verantwoordelijk worden gehouden voor schade aan goederen en/of personen die deelnemen aan de activiteiten van de organisatie.

 

Gedragsregels

 • Studenten en ouders/verzorgers worden geacht kennis te hebben genomen van de gedragsregels zoals hieronder beschreven.
 • Elke deelnemer wordt geacht de gedragsregels te onderschrijven en zijn/haar uiterste best te doen deze zo goed mogelijk in acht te nemen.

 

Gedragsregels:

o    Er wordt getraind in dobok of goedgekeurde taekwondo kleding (zwarte broek en  taekwondo T-shirt).

o    Mouwloze shirts/hemdjes en korte broeken zijn niet toegestaan in de les.

o    Er wordt getraind op blote voeten of (met goedkeuring van de instructeur) op taekwondo schoenen, ander schoeisel is niet toegestaan.

o    Iedere beoefenaar zorgt voor schone handen en voeten en geknipte nagels voor hij/zij de dohjang betreedt.

o    Instructies van de instructeur worden direct opgevolgd.

o    Iedereen is 5 minuten voor de les, omgekleed en wel, aanwezig.

o    Enkel voor taekwondo lessen benodigde materialen mogen meegenomen worden in de dohjang. De student is er verantwoordelijk voor dat de spullen ordentelijk in de dohjang worden geplaatst.

o    Technieken die in de les worden geleerd mogen buiten de dohjang alleen gebruikt worden voor zelfverdediging.

o    Technieken die in de les worden geleerd mogen zonder toestemming van de instructeurs niet aan derden worden geleerd (voor hun eigen veiligheid!).

o    Wapens mogen alleen gebruikt worden met toestemming van een van de instructeurs.

o    Wees hoffelijk naar de instructeurs, de medestudenten en het personeel van de trainingslocaties.

o    Gekleurde banden worden aangesproken met (meneer of mevrouw, gevolgd door) hun voornaam. Zwarte banden worden aangesproken met meneer of mevrouw, gevolgd door hun achternaam. Deze regels gelden ook voor communicatie via email of telefoon.